Detský domov Komárno

Ulica mieru č. 3
945 01 Komárno

Zväčšiť mapu

Verejné dokumenty


Dôležité odkazy:

Register ponúkaného majetku štátu

Centrálny register zmlúv

Zverejňovanie faktúr a objednávok

Účet darov a grantov: SK 48 8180 0000 0070 0042 3160

Riaditeľ
Ing. Silvia Dorotovičová
035 / 24 33 011
Fax: 035 / 24 33 019
email
email
Sociálni pracovníci
Mgr. Veronika Pasztoreková
Mgr. Renáta Valentovičová
Mgr. Diana Kováčová
035 / 24 33 014
email
email
Vedúci ekonomicko - prevádzkového úseku
Mgr. Viera Sáková
035 / 24 33 019
email
Personalistka
Bc. Adriana Kováčová
035 / 24 33 012
email
Ekonómka
Adriana Hlavačková
035 / 24 33 012
email
email
Psychológovia
Mgr. Miriam Podmanická
Mgr. Lucia Dudášová
email
email
Hlavná sestra
Iveta Dudášová
035 / 24 33 013

Za pomoc všetkým veľmi pekne ďakujeme.Pomáhajú nám