• Detský domov Komárno

    Pomáhame deťom
    a rodinám

  • Venujeme sa deťom s láskou a porozumením

    Profesionálne náhradné rodiny, výchova v rodinnej atmosfére

Novinky

Pravidelne pripravujeme rôzne akcie pre deti aj verejnosť.
07 Jun 2018

Kočík pre dvojičky - prijali by sme ako dar

Milí naši priatelia,obraciame sa na Vás s prosbou o pomocnašim malým klientom by nesmierne pomohol a veľmi by nás potešilhlboký kočík pre d... Viac
05 Jun 2018

Vychovávateľ - pedagogický zamestnanec - informácia o voľnom pracovnom mieste, termín podania žiadosti do 28.6.2018

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 28.06. 2018 (vrá... Viac
29 May 2018

Špeciálny pedagóg - informácia o voľnom pracovnom mieste

Názov pracovnej pozície:      odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme... Viac
29 May 2018

Sociálny pracovník - oznámenie o vyhlásení výberového konania

Názov pozície:  sociálny pracovník Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu sp... Viac
22 May 2018

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Detskom domove Komárno odborný zamestnanec - psychológ

Názov pracovnej pozície:     odborný zamestnanec – psychológ, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme Term... Viac

Pomáhajú nám

Zoznam všetkých sponzorov

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.